اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین

 

در بــزم عشق شمــع فـروزان معلم است

مـــردم چو پيكرند اگر ، جان معلم است

آن بــاغبـــان گلشن انديشه هـــاي ژرف

پـــــروردگار روح حكيمــان معلم است

مــــردم معـــادن زر و سيمند در سرشت

جــويــاي ايـن خزائـن پنهـان معلم است

هرگز گزافه نيست كه گويم پس از خداي

آنكس كه خلـــق مي كند انسـان معلم است

ظلمات جهل را بشكافــد بـه نـــور علــم

خضــر طــريق چشمــه حيـوان معلم است

آري ، معلمي همه عشق است و ســوختن

آنــرا كه عشــق نيست مگو كــان معلم است

گوينــد بـــوده اند معلـــــم پيمبــــران

گويـــــد(( حنيف)) ايــزد رحمـن معلم است

 

زمستان 72

 


نوشته شده در تاريخ جمعه سی ام فروردین ۱۳۸۷ توسط محمد حنیفه نژاد
    

اسلایدر